Värmlands-

strategin

Framtidens Värmland skapar vi tillsammans

Värmlandsstrategin är länets regionala utvecklingsstrategi. Den har tagits fram i samarbete mellan många olika aktörer och påverkar länets utveckling till 2040. Strategin lägger grunden för satsningar och tilldelning av medel på olika nivåer, men framför allt bidrar den till samsyn kring prioriteringar och målsättningar så att vi kan skapa framtiden ihop.

LÄS MER OM VÄRMLANDSSTRATEGIN

Framtidens Värmland skapar vi tillsammans

Värmlandsstrategin är länets regionala utvecklingsstrategi. Den har tagits fram i samarbete mellan många olika aktörer och påverkar länets utveckling till 2040. Strategin lägger grunden för satsningar och tilldelning av medel på olika nivåer, men framför allt bidrar den till samsyn kring prioriteringar och målsättningar – så att vi kan skapa framtiden ihop.

LÄS MER OM VÄRMLANDSSTRATEGIN

Nyheter kring värmlandsstrategin

Nulägesanalysen – Hur går det för Värmland?

Bilden av Värmland och satsningarna på Värmlands framtid går hand i hand. I samband med att den nya...

Titta på konferensen om fortsättningen på Värmlandsstrategin

Bilden av Värmland och satsningarna på Värmlands framtid går hand i hand. I samband med att den nya...

Forskaren John Holmberg: Därför behöver vi modiga ledare

Bilden av Värmland och satsningarna på Värmlands framtid går hand i hand. I samband med att den nya...

Fler nyheter

Hur går det för Värmland?

Värmlandsstrategin pekar ut 13 mål inom fyra insatsområden som länet ska jobba för att uppnå. Den första nulägesanalysen visar hur vi ligger till.

Läs mer om nuläget

Vill du engagera dig i arbetet?

Vi utvecklar länet ihop. Varje dag skrivs historia baserat på värmlänningarnas verkliga handlingar. Hjälp oss nå visionen om ett hållbart Värmland som förändrar världen! 

Värmlandsstrategin i siffror

5

perspektiv för hållbar utveckling

4

prioriterade insatsområden

13

mål för framtidens Värmland

1

vision

Över tusen personer har varit med och tagit fram strategin.

Läs mer om processen

Följ utvecklingen av värmlandsstrategin

Anmäl dig här och få våra utskick med information om Värmlandsstrategin.